גיל אשל ושות – בודק שכר מוסמך

גיל אשל ושות'
רואי חשבון
C.P.A (Isr.)
.GIL ESHEL & Co
מאמר "בדיקות שכר תקופתיות"

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה בישראל והחידוש העיקרי בחוק מתבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית וחלה לא רק על המעסיק הישיר ונושאי מישרה אלא גם על מזמין השירות ונושאי מישרה. במסגרת האכיפה המנהלית, שולח משרד העבודה והרווחה , התראות מנהליות ומטיל עיצומים כספיים כבדים על מעסיקים, נושאי מישרה ואף על מזמין השירות במידה ומצאו הפרות.
בחוק כאמור נקבעו סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמיני שירות ונושאי משרה בגין הפרות שדווחו לאחר ביצוע ביקורות פתע ע"י נציגים מטעם משרד העבודה והרווחה באתרי העבודה . חשוב לציין כי לסנקציות פליליות עשויות להיות משמעויות כבדות ביותר מאחר שהן עלולות להגביל השתתפות של ארגונים במכרזים ועלולים להביא לסיום התקשרות מצד מזמין השירות באופן חד צדדי. ברם, החוק מעניק הגנות למעסיק ומזמין השירות מפני האחריות הפלילית המוטלת עליו במידה ונקט באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכללם הסתמכות על בודק שכר מוסמך.
בתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א 2011 , נקבע כי רק בודק שכר מוסמך שהוכשר והינו בעל רישיון מטעם משרד העבודה, מוסמך לעסוק בבדיקת שכר.

במהלך השנה האחרונה מבצע מנהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, אכיפה באזור הדרום והמרכז במטרה לתפוס קבלנים ורבות מזמיני השירותים, המפרים את זכויות העובדים הזרים. הפעילות נעשתה בעקבות חשדות שעלו לביצוע עבירות כלפי העובדים הזרים המועסקים באזור המרכז. על פי החשד, העובדים הזרים המועסקים באמצעות קבלני כוח אדם העסיקו עובדים זרים במשמרות ללא מתן פיצוי בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.
לאחרונה, בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק קנסות בעשרות אלפי שקלים לקבלנים, על העסקת ילדים מתחת לגיל 14 בשעות הלילה. בתוך כך חושף משרד העבודה והרווחה חקירה של האגף לאכיפה פלילית שבעקבותיה הוגש על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה כתב אישום על העסקת ילדים בניגוד לחוק עבודת הנוער. במסגרת הכרעת הדין שניתנה בחודשים האחרונים, הרשיעה בית הדין לעבודה קבלנים שהעסיקו נערים שגילם פחות מ-14 בעבודה בניגוד לחוק. כמו כן, הקבלנים העסיקו בני נוער בשעות הלילה, בניגוד לחוק. העבירות נחשפו בביקורת יזומה שנערכה על ידי חוקרי מנהל הסדרה ואכיפה, שביצעו פעולות אכיפה באזורים בהם הועסקו בני נוער . בית הדין לעבודה גזר קנס בסך 22 אלפי ₪ וכן דרש מהקבלן להתחייב שלא יעבור בשנית על חוק עבודת הנוער למשך שלוש שנים.
במהלך שנת 2018 בדק מנהל הסדרה מספר מעסיקים וקבלני כוח אדם וכן הגיש 200 התראות והטיל עיצומים כספיים בסכום של כ-900 אלפי ₪ נגד מעסיקים שהעסיקו עובדים זרים בניגוד לחוק. בנוסף, הוגשו 6 כתבי אישום וניתנו 3 גזרי דין לקבלנים שהעסיקו בני נוער בניגוד לחוק וכן הוטלו 10 קנסות כנגד 7 מעסיקים בסכום של 240,000 שקלים בגין עבירות על חוק עבודת הנוער.
משרד העבודה והרווחה באמצעות התובעת הראשית במשרד הכלכלה, ומנהלת מנהל הסדרה ואכיפה פועלים בשנה האחרונה, לקיום דיני העבודה ונלחמים ללא פשרות בהפרות מהותיות בכלל ובעבירות במסגרת חוקי העבודה ובפרט, באוכלוסיות חלשות כגון עובדים זרים ובני נוער. על כן, קבלנים, לרבות מזמיני השירותים ונושאי מישרה בכירה אצל המזמינים, חייבים להישמר, לנקוט במשנה זהירות בכלל ולבצע בדיקות שכר באופן קבוע בפרט, כדי להימנע מהרשעות פליליות, קנסות גבוהים ועיצומים כספיים כבדים.

צור קשר

התקשר אלינו
השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר
דילוג לתוכן