גיל אשל ושות – בודק שכר מוסמך

גיל אשל ושות'
רואי חשבון
C.P.A (Isr.)
.GIL ESHEL & Co
הערכת שווי
בשנים האחרונות, ולאור שינויים מרחיקי לכת בתקינה החשבונאית, נדרשות חברות רבות לפרסם הערכות השווי בלתי תלויות לסוגיהן השונים לצרכי אמידת השווי ההוגן, וזאת כנדרש בתקני חשבונאות ישראלים ובתקנים בין לאומיים. בנוסף קיים צורך ניכר בביצוע הערכות שווי פעילות העסקית או אומדן שווי הוגן של הנכסים, התחייבויות, ושאר מכשירים פיננסים לסוגיהם במקרים הבאים:
 
  1. בעל עסק מבקש למכור את הפעילות העסקית.
  2. משקיע המבקש לבדוק אופציית רכישת העסק.
  3. בעל עסק מבקש לבחון אפשרות לצירוף שותף עסקי.
  4. בעלי מניות המבקשים לבדוק מיזוג עם גוף עסקי.
  5. חילוקי דעות בין שותפים/בעלי מניות.
  6. בעת בקשה לקבלת הלוואה ממוסד פיננסי.
  7. בעת דיונים משפטיים לצורך חלוקת רכוש הוגנת.
  8. בעסקאות בין בעלי השליטה.
 

משרדי מתמחה בהערכת השווי האמיתי של כל חברה ומעניק לכם את כל הנתונים הרלוונטיים בכדי שתדעו כי שעשיתם את העסקה הנכונה במחיר המשקף ערך שוק.

למתן הערכת שווי, אנו מבצעים ניתוחים כלכליים בעסק , אנליזה מדוקדקת אחר המצב הכלכלי של העסק, בודקים תוצאות פעילות בעבר, סקר שוק, בדיקת דוחות כספיים האחרונים, הערכת שווי נכסי העסק ומניחים בפניכם דוח מפורט.

אני מזמינים אתכם לעיין במגוון הטכניקות שבהם אנו משתמשים בכדי לנתח את השווי האמיתי של כל חברה וליצור עימנו קשר בכדי שנוכל לספק מידע איכותי אודות כל עסק.

איכות המידע ופירוט מדויק של כל הנכסים וההתחייבויות, מהווה את הגורם החשוב ביותר בביצוע הערכת שווי לעסק. לפיכך, אנו מקדישים זמן נכבד ללימוד והבנת הפעילות העסקית של הגוף המוערך והענף בו הוא פועל, אנו מקיימים שיחות עם מנהלים ונושאי משרה בכירים, ואם צריך – אף נעזרים במומחים ענפיים חיצוניים כגון שמאיים ואקטוארים.
 
להלן השיטות העיקריות וטכניקות הבסיסיות לביצוע הערכת שווי נכסים ריאליים:
 
א. גישת ההכנסות The Income Approach :
 
עקרון שיטה זו הינו לבצע שימוש בטכניקת "היוון זרמי המזומנים התפעוליים" Discounted Cash Flow
טכניקה כאמור ישימה עבור ארגונים ועסקים, בעלי וותק תפעולי, מבנה הכנסות והוצאות מוגדר (אם כי עשוי להשתנות לאורך השנים) בעיקר בתחומי תעשית המזון או בתחומים בהם ניתן לחזות באופן סביר את צפי תוצאות הפעולות בכל שנה ושנה.
בשיטה זו אנו מהוונים בשיעור הוון ספציפי המתאים לעסק המוערך – את תזרימי המזומנים העתידיים ליום ביצוע הערכת השווי ומוסיפים / מורידים נכסים פיננסיים / התחייבויות פיננסיות לפי העניין.
חשוב לי לציין כי בתי משפט בישראל נתנו עדיפות לשיטת ה DCF על פני שיטות אחרות, והכל בכפוף לנתוני השוק.
 
ב. שיטת השוק The Market Approach :
 
במסגרת שיטה כאמור , המתאימה יותר לארגונים גדולים בענף המסחר בעלי פעילות מוגדרת, נעשה פעמים רבות שימוש בטכניקת "מכפילים" – שיטה אינטואיטיבית השוואתית המבוססת על שימוש במכפילים שונים (מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל EBIT, מכפיל EBTIDA, מכפיל מכירות ועוד) במטרה להעריך את שווי החברה (שווי פעילות או שווי ההון העצמי – בהתאם למכפיל שנבחר).
הנתונים בדבר המכפילים לשימוש מגיעים בדרך כלל מנתוני חברות ציבוריות, הדומות ככל שניתן לגוף המוערך.
בנוסף, מקובל להשתמש בנתוני עסקאות דומות שנעשו באחרונה בשוק ביחס לחברות דומות (תחום פעילות, גודל חברה) במטרה לגזור את שווי הגוף המוערך.
טכניקת המכפילים היא בעיקרה השוואתית, המשווה את תוצאות הפעולות של הגוף המוערך לנתונים ענפיים וחברות דומות, במטרה לנסות ולהקיש מחברות אלו ביחס לחברה המוערכת.
 
ג. שיטת השווי הנכסי הנקי Net Asset Value :
 
בארגונים ועסקים בעלי נכסים רבים בתחום הנדל"ן כגון חברות אחזקה אשר בבעלותן פרויקטים בתהליך, או ארגון בעל קרקעות כמלאי, ומבנים להשכרה או למכירה כי אז, נהוג להשתמש בשיטה זו הכוללת ביצוע הערכת שווי הוגן של הנכסים בניכוי ההתחייבויות ליום הדוח.
הערכת שווי כאמור משמשת אף גופים עסקיים אשר נמצאים לקראת פירוק או לא נחשבים יותר כעסק חי. במקרים כאמור משלבים בין שיטת השווי הנכסי הנקי לשיטת -DCF ככל שמתאפשר הדבר.

צור קשר

התקשר אלינו
השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר
דילוג לתוכן