גיל אשל ושות – בודק שכר מוסמך

גיל אשל ושות'
רואי חשבון
C.P.A (Isr.)
.GIL ESHEL & Co
בדיקות שכר לקבלנים בענף הניקיון

בדיקות שכר לקבלנים בענף הניקיון

עם הגברת האכיפה לדיני עבודה בכנסת החוק לתוקפו, בדיקות שכר הפכו לנוהל שגרתי כאשר בודק שכר מוסמך רשאי למתן אישורים עבור ביקורות משרד העבודה. ביקורות של מדרש העבודה והתראות מנהליות עשויות לגרור קנסות על חוסר היצמדות לכללי זכויות העובדים. כאשר פעמים רבות מדובר בטעויות אותן ניתן לתקן בפשטות. כדי לעבור בדיקות של משרד העבודה לקבלנים בענף הניקיון מומלץ מאוד לשכור שירותיו של בודק שכר מוסמך הראשי לתת את האישורים הנדרשים.

החוק להגברת אכיפת דיני עבודה

החוק להגברת האכיפה בתחום דיני העבודה בא במטרה לתת תחת אחריותו של המעסיק את החובה לשמור על זכויות עובדיו בתחום השכר ותנאי העסקה. נציין כי בקשר לעבודתם של קבלנים בתחום הניקיון, מנגנון החוק מציע הגנה הן לעובדים והן למעסיקים: העובדים מרוויחים מהעובדה שזכויותיהם נשמרות ואינן מופרות כפי שהיה מקובל בעבר, לפני החקיקה ומנגד, חיזוק רגולציה עצמית מקנה הגנה למעסיק כנגד תביעות נגדו זאת בתנאי שהוא אכן פועל כחוק ומשתמש בשירותי בודק שכר מוסמך לבדיקה תקופתית כפי שמצווה החוק.

האחריות של המעסיק לפי חוק

לפי חוק ההגברה והאכיפה נקבע כי בשל הפרת חובה החלה על מזמין השירות, תהא זו הגנה למזמין השירות במידה והוכיח כי התקיימו תנאים שונים:

 • מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות שבוצעו על ידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי של הפרת החוק, נעשה מאמץ לתיקון ההפרה.
 •  מיום היווצרות העילה לתובענה תוקנה הפרת החובה.
 • מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות שבוצעו על ידי בודק שכר מוסמך לפני מועד ההפרה של החובה.

תחומי אחריות של בודק שכר

המעסיק עובדים בתחום הניקיון נדרש להשתמש בשירותי בודק שכר מוסמך עבור ביצוע הפעולות הבאות:

 • בדיקות שכר באופן תקופתי – בדיקות אלו מאפשרות עמידה בחוקי הגברת אכיפת דיני העבודה וכן בפני ביקורות של משרד העבודה. בין זכויות העובדים יאותרו ליקויים בנושאי: שכר מינימום, מיצוי זכויות עובדים לאחר פרישה, הענקת פיצויים הכורכים בפיטורים, תנאי העסקה ופדיון דמי חופשה שנצברו – כאשר במקרים שמדובר בעובדי קבלן עלולים תנאים אלו שלא לבוא לידי ביטוי כמו בכל תחום בו עובדים מועסקים שכירים.
 • אישור תיקון ליקויי שכר – במידה ובבדיקה אותרו ליקויים כחלק מביקורות מטען משרד העבודה, בודק שכר יציע דרכי תיקון רלוונטיות, יעקוב אחר התיקונים וייתן אישור על כך שבוצעו.

בודק שכר מוסמך יפעיל שיקול דעת אישי בכל הנוגע לבדיקות שכר תקופתיות. בנוסף, ביכולתו לבחור מהם המסמכים הנדרשים לבדיקה (ביניהם טופסי 102, תלושי שכר, אישור הפקדה לקרנות פנסיה ועוד). בנוסף, ביכולתו לבחור את מספר העובדים שייבחנו תקופתית לצורך עריכת בדיקת שכר.

דו"ח בודק שכר מוסמך 

בסיום ביצוע הבדיקה התקופתית, יפיק בודק שכר מוסמך דו"ח המאפשר את יישום מסקנות הבדיקה לטובת מיצוי זכויות העובדים ולטובת הארגון.

איך ילווה אתכם בודק שכר לקראת הביקורת הבאה?

בודק שכר מוסמך יכין את הקבלן בתחום הניקיון לביקורת של משרד העבודה, יאתר אי סדרים לקראת תיקון ליקויים. בודק שכר יוכל לפעול להפחתת קנסות שהוטלו על הארגון בהתאם למתן אישור על תיקון ליקויים או הוכחה כי הליקויים נעשו בתחום לב וכן יוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויות העובדים בעסק בהתאם לחוק האכיפה של דיני העבודה. פעילותו של בודק שכר תמנע מקבלן בתחום הניקיון – קנסות ותביעות.

אילו שירותים ניתנים קבלנים באגף הניקיון מטעם בודקי שכר?

 • ביצוע בדיקות תקופתיות עבור מזמיני שירות וקבלנים.
 • מתן אישור מטעם בודק שכר מוסמך.
 • לווי הקבלן בביקורות מטעם משרד העבודה.
 • בדיקות תלושי שכר
 • הגשת בקשה לביטול/הפחתה של התראה מנהלית ועיצום כספי.
 • ייעוץ משפטי וליווי בדיני עבודה.

מה תפקידו של בודק שכר מטעם משרד העבודה בהקשר לקבלנים בענף הניקיון?

בודק שכר מטעם משרד העבודה שנרד לבצע אצל קבלנים, מעסיקים ומזמיני שירות בתחום הניקיון, ההסעדה והשמירה – בדיקות תקופתיות. תפקידו של בודק שכר מוסמך בתחומים בהם קיים מנגנון העסקה משולש של עובד/קבלן/מזמין שירות – לוודא כי נשמרים תנאי העסקה בצורה שהעובד לא יפגע ומנגד – הגנה על הקבלן מפני תביעות בנושאי שכר ותנאי העסקה.

גיל אשל ושות' – בודק שכר מוסמך

רו"ח גיל אשל הינו בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה. רו"ח גיל אשל ושות' מציעים שירותי בדיקת שכר מקצועית הכוללת בדיקת שכר בהתאם לחוקי האכיפה של דיני עבודה. (בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך), מתן אישור על עמידה בתקנות וחוקים לצורך מכרזים וכן מתן הדרכה וייעוץ בנושא החבות החוקית של קבלן בתחום הניקיון וכן מעסיקים בתחומים נוספים.

ברשותו של גיל אשל רישיון בעל תוקף של משרד העבודה והרווחה וכן ניסיון רב בביצוע בדיקות שכר בארגונים גדולים כאשר בכללם נמנות חברות ממשלתיות שונות.

גיל אשל כבודק שכר מוסמך מסייע בהגנה של קבלנים בענף הניקון מפני התראות מנהליות ועיצומים כספיים. קבלנים שאינם נוהגים כחוק חשופים לסנקציות אזרחיות ופליליות שלהן משמעויות כבדות לרבות הגבלה של ארגונים בהשתתפות במכרזים שונים אשר דורשים אישור בודק שכר מוסמך.

נציין כי לפי חוק רק בודק שכר שהוסמך על ידי משרד העבודה והרווחה רשאי לבצע בדיקות תקופתיות ולהעניק אישורים בתחום בדיקות שכר. זקוקים לשירותי בודק שכר? פנו עוד היום למשרד רו"ח גיל אשל ושות' לקבלת ליווי בודק שכר מקצועי.

 

צור קשר

התקשר אלינו
השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר
דילוג לתוכן